Regulamin

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy sklep.bezpieczny-online.pl  prowadzony jest przez firmę MOBNET Sp. z o.o. Działalność ta jest skierowana  zarówno do użytkowników indywidualnych jak i firm i odbywa się w zgodnie z obowiązującym prawem.
REGON: 146981460
NIP: 525 25 73 206
KRS: 0000487736


2. Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć:
-  Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
-  Każda osoba prawna, której siedziba znajduje się na terytorium Polski,
-  Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów posiadają zdolność do czynności prawnych

3.Zawartość sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. W szczególności informacje o dostępności produktów nie są podstawą do traktowania zawartości sklepu internetowego jako oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

5. Zamówienia mozna składać w sklepie poprzez witryne interentowa.


Realizacja zmówienia.

1. Osoba składająca zamówienie zwana jest dalej Kupującym.

2. Kupujacy po złożeniu zamównienia, otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji, a informacja dla kupujacego że zamówienie zostało poprawnie dostarczone do sklepu.

3. Zamówienie będzie zrealizowane jedynie pod warunkiem podania numeru telefonu, umożliwi to werfikacje naszemu pracownikowi poprawności złożnonego zamówienia. Zamówienie zawsze bedzie potwierdzone albo telefonicznie albo poczta elektroniczną.

4. Zawarcie umowy miedzy sklep a kupujacym następuje w chwili gdy przedstawiciel sklepu droga telefoniczna lub droga elektroniczną potwierdzi zamówienie że zostało skierowane do realizacji (podana zostaje konkretna data wysyłki towaru lub odbioru zamówienia w punkcie odbioru)

5. Realizacja zamówienia nastąpi pod warunkiem,ze towar jest dostepny w magazynie lub u dostawcy sklepu. Kupujący jest zawsze informowany o stanie realizacji zamówienia i on podejmuje decyzje o sposobie realizacji (ma możliwści częściowej realizacji lub anulowanie zamówienia). Gdy towar jest niedostepny ( w magazynie, lub u dostawcy) i braku możliwości realizacji zamówienia przez kupujacego, sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 dni liczac od daty zawarcie jej.Jeśli kupujący dokonał płatności za towar - sklep zwróci kupujacemu należność za towar, w ciągu 7 dniu kalendarzowych od anulowania zamówienia.

6. Sklep może nie zrezlizować zamówienia jeśli są problemy z kontaktem z klientem na jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia.

Dostarczenie zamówienia

Dostawa kurierem


Koszty są zawsze podawna przy wyborze formy dostawy w koszyku sklepu

Sposóby płatności

Przelewe bankowy na rachunek. Numer rachunku jest podawany w emailu w chwil skompletowania zamówienia. Wysyłana jest faktura proforma. Towar jest wysłany dopiero po wpłynięciu kwoty na rachunek bankowy. Wpłaty należy dokonywać dopiero po powierdzeniu przez sklep pełnej dostępności towaru.

Czas realizacji zamówienia

1. Termin dostępności jest czasem szacunkowym, potrzebnym na wysłanie towaru do klienta. Należy doliczyć do tego czas potrzebny na dostarczenie towaru przez kupującego. Do przesyłki jest zawsze dołączny dowód zakupu (faktura Vat)

2. Sklep prowadzi sprzedaż tylko na tereni polski i UE

3. Przed odebraniem przesyłki kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm bezpieczeństwa naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.


Zwroty towaru oraz gwarancje

1. W opisie każdego towaru podany jest status dostępności danego produktu. Informuje on czy dany towar znajduje się w danej chwili w magazynie. Na czas realizacji zamówienia składa się akceptacja złożonego zamówienia oraz ewentualny czas oczekiwania na zaksięgowanie przelewu. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany w opisie towaru, realizujący zamówienie skontaktuje się z kupującym celem poinformowania o ewentualnym opóźnieniu, oraz aby potwierdzić realizację zamówienia w przedstawionym terminie. W przypadku wybrania opcji odbioru osobistego realizujący zamówienie kontaktuje się celem ustalenia terminu i oddziału w którym zostanie odebrany towar.

2. Każdy klient przed wysłaniem zamówienia proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany z postawieniami regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.

3. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Wszystkie produkty sa objecte gwarancja zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

5. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej szczególnie reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową

Towar kupujacy odsyła ekonomiczna przesyłka na adres sklepu
MOBNET Sp. z o.o Dział reklamacji
ul. T. Borowskiego 2 lok 319
03-345 Warszawa

Do przesyłki należy dołączyć kopię fakturę, z informację o przyczenie reklamacji. Wystawiona zostanie faktura korygujaca.

Sklep nie przyjmuje przesyłak za pobraniem

5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłaki przez sklep

6. Nie odpowadamy za dane przechwoywane na kartach pamieci oraz na dyskach przesłanych do reklamacji

7. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru lub jego odbioru z Punktu wydawania, klient ma prawo zwrotu towaru bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów), składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie dostarczony do sklepu w oryginalnym, nieuszkodzonym fabrycznym opakowaniu, z kompletną jego zawartością (nie tylko samo urządzenie, ale również wszelkie inne dołączone akcesoria, instrukcje i dokumenty). Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania.

Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres magazynu sklepu (na koszt kupującego).
Adres do wysłania zwrotu:
MOBNET Sp. z o.o.
ul. T. Borowskiego 2 lok 319
03-345 Warszawa

do zwracanych przesyłak nalezy dołaczyć fakturę oraz pisamne oświadczeni o odstąpieniu od umowy oraz wskazanie numeru rachunku bankowego, na który kupujący chce otrzymać zwracana za towar należność. Należność jest zwracana w ciągu 7 dniu od momentu otrzymania towary zwróconego.

Ochrona danych osobowych

1. Klient jako składający zamówienie wyrazan zgodę na umiesczenie swoich danych osobowych w
bazie teonet.pl. Dane ta sa gromadzone z nalezyta starannościa i odpowiedznie chronione przed dospem do nich osób trzecich do tego neiupoważnionych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpn ia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Kleint ma prawo wgladu doswoich danych i ich poprawienia oraz żadania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.Klient posnsi odpowiedzialnoś z apodanie niprawdziwych danych. Dane osoboew podane przez klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie sa niezbedne do zrezlizowania zamówienie przez teonet.pl klient sklepu, oprócz mozliwsci złozenia zamówineia , ma takze mozliwść zapisania sie na wysyłany droga email newsletter sklepwy, zawiera on infmormacje o n owych produktach oraz specjalne rabaty, nowości, informacje o akcjach marketingowych organizowanych przez nas jak i naszych partnerów. Zapisanie sie na newsleter jest dobrowaolne i nie powiązane z zawarciem umowy. Każdy ma możliwść samodzilengo wypisanie sie (całkowietego usuniecia adresu z bazy)

2. Właściwym sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle działalności prowadzonej przez
sprzedawcę jest sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy lub sąd właściwy dla siedziby pozwanego. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowania umowy kupna-sprzedaży między sklepem sklep.bezpieczny-online.pl a konsumentme będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z chęcią polubownego zakończenia sporu.

3. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.